Hírek

Pályázati felhívás

„Új Nap - Új Remények” pályázati kiírás

1. A pályázat célja

Az „Új Nap - Új Remények” a futóversenyeken illetve a Swimathon eseményeken úszás formájában már évek óta itthon is népszerű, egyre több szervezet javára milliós nagységrendű adományokat gyűjtő, úgynevezett „Követes” adománygyűjtések új formája. Az akció olyan civil szervezetek számára új lehetőség, akik szívesen indítanának ilyen jellegű adománygyűjtést, de azok, akik Követként vennének részt az adománygyűjtésben, valamilyen okból nem tudnak, vagy nem szeretnének futóversenyeken indulni, vagy úszni.

Az „Új Nap - Új Remények” tehát egy új közösségi adománygyűjtő esemény, melynek központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali séta fő résztvevői olyan adománygyűjtő Követek, akik az eseményen való részvételükkel egy–egy általuk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben.

Az esemény koncepciója, szellemisége két gondolat köré épül: az éjszakát követő hajnal, napfelkelte, amely a jövőbe vetett reményt, optimizmust jelképezi, valamint a közös séta, amely az egyének és szervezetek közötti együttműködést mintázza. Mindez minden politikai felhang nélkül, kizárólag a civil szervezetek tevékenységére és az adománygyűjtésre koncentrálva.

A hajnali séta tervezett dátuma 2018. szeptember 29. (szombat), időpontja, tervezett útvonala a Széll Kálmán tértől a Gellért hegy tetejéig lesz (kb 3,5 km, akadálymentes útvonal).  A tervezett indulási időpont 5.00 h, a napfelkelte 6.37 h-kor lesz, a program napfelkelte után egy közös reggelivel zárul.

Az eseményen való részvétel nyitott minden magyar civil szervezet számára, akik előzetesen jelzik csatlakozási szándékukat és vállalják a részvételi pályázatban megfogalmazott feltételeket.

Az esemény főszervezője a Civil Iránytű Alapítvány, a Jóügyekért.hu portál (www.jougyekert.hu ) működtetője. Az Alapítvány immár öt éves tapasztalattal rendelkezik a Követes adománygyűjtő akciók szervezése terén, csak 2017-ben 24 civil szervezetet közel 25 millió forintos bevételhez segítve.

A követes adománygyűjtésről bővebb információk elérhetőek a  http://www.jougyekert.hu/hu/altalanos_ismerteto.html oldalon illetve ismertető videók formájában a Civil Iránytű Alapítvány Youtube csatornáján.

A nemzetközi tapasztalatok szerint a világ 10 legnagyobb „Követes” adománygyűjtő kampánya közül 7 (!) valamilyen tematikus séta köré szerveződik.  A legnagyobb ilyen jellegű akció a Relay for Life, melyen közel 300 millió (!) dollár adományt gyűjtöttek. A szervezők az „Új Nap - Új Remények” egy évente ismétlődő és folyamatosan bővülő eseménynek szánják, amely évről évre növekvő bevételekhez tudja segíteni az abban résztvevő civil szervezeteket.

2. Részvételi feltételek és támogatás

A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet valamint jogi személyiséggel nem rendelkező civil közösségek is.

Az akció kapcsán a szervező Civil Iránytű Alapítvány minden kiválasztott résztvevő szervezet számára biztosítja az alábbiakat:

 • A program teljes körű megszervezése
 • A program honlapjának kiépítése és üzemeltetése
 • A programmal kapcsolatos központi kommunikációs feladatok ellátása
 • Ingyenes részvétel az akció kapcsán a követes adománygyűjtéssel kapcsolatosan szervezett workshopon (mélyebb szintű tanácsadási tevékenységet a NIOK Alapítvány külön megállapodás alapján vállal)

A résztvevő szervezeteknek az alábbiakat kell vállalniuk:

 • Részvétel az akció szervezése/előkészítése során szervezett közös megbeszéléseken (2-3 alkalom)
 • Minimum 5 adománygyűjtő Követ toborzása, akik a résztvevő szervezet javára adományokat gyűjtenek az akció során, a toborzást követően, a kampányidőszak alatt (amely az eseményt megelőző 4-8 hét alatt) a Követek segítése adománygyűjtő kampányaik sikeres megvalósításában.
 • Adományok adminisztrációja (az akció során a adomány felajánlások a Jóügyekért.hu portálon történnek meg, de azok közvetlenül a résztvevő szervezethez kerülnek befizetésre, az adományok tényleges beérkezését a résztvevő szervezeteknek kell figyelniük és adminisztrálniuk)
 • Az eseményt követően beszámoló küldése az akció során megjelölt adománygyűjtési cél megvalósulásáról

A program megvalósításának költségeit a Civil Iránytű Alapítvány részben támogatásokból, részben a résztvevő szervezetek anyagi hozzájárulásából fedezi.

A költségek két részből állnak:

 1. Az esemény megvalósításához kapcsolódó költségek: 5000 Ft / fő (adománygyűjtő követenként értendő – az összeg tartalmazza a szervezés, egy póló, illetve a közös reggeli költségét is).


   
 2.  A követes adománygyűjtéshez szükséges online felület (jougyekert.hu) üzemeltetési költségei (amely a fejlesztés és technikai üzemeltetés költségei mellett tartalmazza a portálhoz kapcsolódó felhasználói támogatást is). A rendszerhasználati díj az adománygyűjtés során az adott szervezethez ténylegesen beérkezett adományok értéke alapján, utólag kalkulált összeg az alábbiak szerint:
Az Új Nap - Új Remények kapcsán beérkezett adományok összege Rendszerhasználati díj összege
0 - 500 000 Ft 0 Ft
500 001 - 1 000 000 Ft 25.000 Ft + az 500.000 Ft feletti rész 5%-a
1 000 001 – 5 000 000 Ft 50.000 Ft + az 1 000 000 Ft feletti rész 4%-a
5 000 001 Ft - 210 000 Ft + a 5 000 000 Ft feletti rész 3%-a

 

A pályázók/résztvevők közül 10 szervezetnek a rendezvényhez kapcsolódó költségeket (szervezetenként 5 Követig) és/vagy az online felület üzemeltetési költségeit ingyenesen biztosítjuk. Az ingyenesség tekintetében az elbírálás során előnyt élveznek a kisebb éves költségvetéssel rendelkező szervezetek.

Azon szervezetek, akik számára nem tudunk ingyenességet biztosítani, de egyéb szempontokból megfelelnek a pályázati feltételeknek, a költségtérítéses részvétel lehetőségét kínáljuk fel.

5. A pályázat tartalma és benyújtásának módja, határideje

A pályázat során a pályázó szervezetnek röviden ismertetnie kell saját tevékenységét, illetve azt hogy milyen célra tervezi az adománygyűjtést és hány főt/kiket tervez bevonni követként az akcióba.

A pályázat az alábbi elektronikus felületen nyújtható be:

Részvételi pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

6. A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatok elbírálását a Civil Iránytű Alapítvány végzi. A bírálat során kiválasztják a résztvevő szervezeteket, valamint a rendelkezésreálló anyagi támogatások függvényében az ingyenes részvételi lehetőségeket.

Az elbírálás szempontjai:

 1. formai szempontból: időben érkezett-e pályázat, hiánytalanul ki van-e töltve, jogosult-e a szervezet a pályázásra
 2. tartalmi szempontból: megalapozott-e az akció megvalósítása a szervezet részéről, a szervezet működése, átláthatósága, hitelessége, a szervezet által képviselt ügy és az adománygyűjtés céljának illeszkedése az akció/esemény szellemiségéhez.

A kiválasztás során előnyt élveznek az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logóval rendelkező szervezetek.

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2018. június 15.

A pályázat eredményéről minden pályázót e-mail-ben értesítünk.

10. Kapcsolat

A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségen keresztül tehetik fel:

Civil Iránytű Alapítvány

Kapcsolattartó: Szecsődi Veronika

E-mail: szecsodi.veronika@civiliranytu.hu

Telefon: 06-30-539-2273

A kiírók indokolt esetben fenntartják a jogot a pályázattal kapcsolatos feltételek menet közbeni módosítására.

 

Budapest, 2018. április 25.